Höstlovsläger - FULLT, möjlighet att ställa sig i köKostnad för höstlovsläger v.44, mån-ons 28-30oktober 
1950kr
kl. 9.00-15.00

Egen lunch medtages vi bjuder på saft och bulla.
BG 5023-9235

Den extremvärme och torka sommaren 2018 bjöd på medförde merkostnader för oss på gården. Ovissheten om hur nästkommande somrar blir och för att säkra gårdens fortsatta verksamhet behövde vi höja lägeravgiften något från 2019.