SommarlägerKostnad för dagridläger sommar mån- fre 3250:-
v.25 mån-tors 2600:-


kl. 9.00-15.00

Egen lunch medtages vi bjuder på saft och bulla.
BG 5023-9235

Den extremvärme och torka sommaren 2018 bjöd på medförde merkostnader för oss på gården. Ovissheten om hur nästkommande somrar blir och för att säkra gårdens fortsatta verksamhet behövde vi höja lägeravgiften något från 2019.