Kostnad för dagridläger 650:-/ dag kl. 9.00-15.00
Egen lunch medtages vi bjuder på saft och bulla.
BG 5023-9235

Den extremvärme och torka sommaren 2018 bjöd på medförde merkostnader för oss på gården. Ovissheten om hur nästkommande somrar blir och för att säkra gårdens fortsatta verksamhet behöver vi höja lägeravgiften något från 2019.
650 kr per dag